خیلی ,شادی

به نام خدا

1:(دانشکده)

-وقتی شروع کردم درس بدم، به یکی از استادا گفتم و شادی حاصل از این اولین رو تقدیمش کردم اما هیچ واکنشی بهم نشون نداد. خیلی ناراحت شدم

(کتابخونه مرکزی جلو آب سردکن)

_لیوان درنیار. بیا من لیوانم هست اول تو باهاش بخور

-چه مشکوکی؟ از کجا خریدی که متبرکه انقد؟

_تو بخور کارت نباشه

(آب خوردن با لیوان تاشوی دوسجون)

_شادی اولین استفاده از لیوانم که تازه خریدم تقدیم به تو خیلی از ایده تقدیم شادیات خوشم اومد. خواستم منم شادی بدم اولم به خودت.

2: علی سفره و بابا هم فردا میره. خیلی حالم گرفته است خیلی

منبع اصلی مطلب : تنها دلم برای شما تنگ میشود
برچسب ها : خیلی ,شادی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : ...